niedziela, styczeń 20, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY 3 XII 2016 r.

PROTOKÓŁ

   ZEBRANIA RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU

AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

w Parafii Św. Judy Tadeusza, ul. Wężyka 6 w Krakowie

w dniu 3 grudnia 2016 r.

Zebranie Rady DIAK rozpoczęło się o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Judy Tadeusza

w dzielnicy Czyżyny. Przybyłych powitał ks. prałat dr Czesław Sandecki, proboszcz parafii, który przedstawił historię kościoła i parafii. W średniowieczu tereny obecnej parafii tj. Czyżyny i Łęg należały do Opactwa Mogilskiego. W 1935 roku ks. Abp Stefan Sapieha podjął decyzję

o budowie kościoła i utworzeniu parafii, a zadanie to powierzył ks. Józefowi Zastawniakowi.

Ks. Józef Zastawniak wybrał na patrona przyszłego kościoła i tworzącej się parafii Św. Judę Tadeusza. Budowę ukończono w stanie surowym jesienią 1939 r. Podczas wizytacji kanonicznej parafii Mogiła w 1942 r. abp Adam Sapieha poświęcił kościół. Parafia Czyżyny została erygowana 15 IV 1951 r. Każdego 28 dnia miesiąca jest odprawiana Nowenna do Św. Judy Tadeusza.

Po gruntownym remoncie kościoła i wykonaniu nowej polichromii dnia 28 października 1995 r. Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski dokonał uroczystej konsekracji.

Mszę św. odprawili ks. Proboszcz, wikariusz ks. Krzysztof Polewka oraz Asystent DIAK

ks. Mirosław Dziedzic.

Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej opiekuje się ks. mgr Krzysztof Polewka, który podczas   Mszy św. otrzymał Dyplom za wieloletnią pracę i Śpiewnik Pieśni Patriotycznych (wydany przez KIAK) z serdecznym podziękowaniem od Prezesa DIAK Grażyny Kominek.

Po mszy św. prezes POAK 45 P. Jan Pustuła zaprosił na poczęstunek.

W południe ks. Asystent poprowadził modlitwę Anioł Pański.

PLAN ZEBRANIA.

 1. Wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Przedstawienie projektów Zarządu DIAK na rok 2017

- KALENDARIUM Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2017 –                    Grażyna Kominek, prezes Zarządu,

- Kierunków działania AKAK na rok 2017 - G. Kominek

- Preliminarza finansowego Zarządu DIAK - M. Świder

 1. Dyskusja nad projektami.
 2. Przyjęcie projektów w formie uchwały.
 3. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków -                        przyjęcie ich lub odrzucenie przez Radę.
 4. 20-lecie AK Archidiecezji Krakowskiej - plany

Przygotowanie duchowe oraz zewnętrzna uroczystość.

 1. Opłatek AK z Ks. Kardynałem.
 2. Rekolekcje w Księżówce, 24 – 26 marca 2017 r
 3. Sprawy różne. Komunikaty.
 4. Zakończenie obrad.

Ad. 1   W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Prezydium Zebrania w składzie:

-        Jakub Swalarz         -   przewodniczący

-        Stanisław Różański -   członek komisji

-        Ewa Ponikiewska     -   sekretarz

Ad. 2   Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Obecni potwierdzili, że otrzymali materiały przesłane z Zarządu DIAK.

Za: 26 głosów

Ad. 3 Przewodniczący zaprosił do zgłaszania uwag na temat protokołu poprzedniego zebrania.

P. Jan Wilk Prezes senior poprosił, aby wykreślić dotyczące go słowa z wypowiedzi P. Grażyny Kominek, że jest wielkim człowiekiem, gdyż źle się z tym czuje.P. Grażyna Kominek podtrzymała swoją wypowiedź: wielki, wspaniały człowiek i zaproponowała pozostawienie protokołu bez zmian.

Protokół poprzedniego zebrania (odbyło się 9 kwietnia 2016 r) został przyjęty:

za: 25 glosów, wstrzymujących się: 1 głos,   przeciw: 0.

Ad. 4 Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej i wnioskowej – po zgłoszeniu kandydatur

i przeprowadzeniu głosowania w skład komisji weszli:

P. Małgorzata Karteczka, P. Zofia Fedor, P. Urszula Kwiatkowska.

Za: 25 głosów,   wstrzymujących się 1 głos , przeciw 0.

Ad. 5 Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie projektów Zarządu DIAK na rok 2017.

           Prezes Grażyna Kominek o Kalendarium: najważniejsza rzecz – Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zaprasza 16 stycznia na opłatek w Kurii. Msza św. o godz. 17.00 w Kaplicy Kardynalskiej. Zaproszeni są wszyscy członkowie Akcji Katolickiej i sympatycy                            z  ks. Asystentami. Na spotkanie opłatkowe stowarzyszeń katolickich 14 stycznia w bazylice OO. Franciszkanów – delegacja Akcji Katolickiej ze sztandarem. W dniach 4 i 5 lutego – zebranie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.

25 luty–Walne zebranie DIAK sprawozdawcze POAK nr 28 w Krakowie par. MB Ostrobramskiej.

24 marca - w Narodowy Dzień Szacunku dla Życia planowana jest konferencja naukowa              w Urzędzie Wojewódzkim nt. Sacrum i profanum współczesnej polskiej rodziny z wkładem finansowym Akcji Katolickiej. Wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik zaprasza do współpracy. Również w marcu 24 -26 zaplanowane są rekolekcje w Księżówce.

2 kwietnia – Droga Krzyżowa Akcji Katolickiej w Kopalni Soli w Wieliczce, niech to się stanie naszą tradycją, P. Prezes Zarębski jest życzliwy.

Rocznice związane z Ojcem Św. Janem Pawłem II: 2 kwietnia rocznica śmierci i 27 kwietnia – rocznica kanonizacji.

3 maj – uroczystość NMP Królowej Polski – udział ze sztandarem na Pl. Matejki.

13 maj - 100 rocznica Objawień Fatimskich.

13 maj - Msza Św. i czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w intencji nienarodzonych dzieci – możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Prośba do P. Zofii Gatkowskiej

o poprowadzenie nabożeństwa w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

14 maj – uroczystość św. Stanisława BM – udział AK w procesji z Wawelu na Skałkę ze sztandarami, zbiórka pod Krzyżem Katyńskim. Prośba do Oddziałów - co roku składamy dar ofiarny podczas mszy św. na Seminarium, otrzymujemy podziękowanie.

27 maj – II Małopolski Marsz w Hołdzie Polskiej Rodzinie z okazji urodzin Św. Jana Pawła II, trasa z Wawelu do Rynku Głównego, na zakończenie koncert i przedstawienie dla dzieci.

W czerwcu – Stowarzyszenie im. Piotra Skargi zaskarżyło do sądu użycie w nazwie naszego marszu słów „Marsz dla życia i rodziny”. Nasza Nazwa : I Małopolski Marsz dla życia i rodziny życiu tak. Konferencja „Życiu Tak” bardzo udana , wzięło udział 170 osób. Marsz jest zaproszeniem do wspólnego świętowania, różne organizacje nie mogą zawłaszczać sobie takich pojęć jak życie i rodzina.

6 czerwiec - Zakopane, polskie uroczystości 100 lat Objawień Fatimskich. Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

8 czerwiec - Święto św. Jadwigi Królowej – patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

   10 czerwiec   - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę (Zarząd przyjeżdża dzień wcześniej).

   24 czerwiec   - (sobota) Pielgrzymka AK ze sztandarem, KSM i Czcicieli św. Jadwigi Królowej do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie.

     8 wrzesień   - Częstochowa, 300 lat koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

   10 wrzesień - Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

   14 wrzesień - Podwyższenie Krzyża Świętego, Kraków Mogiła Nowa Huta.

   30 wrzesień - Pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. POAK 53 w Osielcu, par. św. Jakuba i Filipa. Ks. proboszcz Skowronek obchodzi 40-lecie święceń kapłańskich.

   14 październik - Sympozjum O Modlitwie - w ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego, Św. Jan Paweł II mężem modlitwy. Ks. Kardynał St. Dziwisz przyjął zaproszenie jako prelegent, miejsce do ustalenia (najlepiej w Sanktuarium).

   15   październik - Dzień Papieski – Dzieło III Tysiąclecia.

20-22 październik - Rada KIAK, oczekiwanie na ustanowienie św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. J.E.Bp. Marek Solarczyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej wystąpił do Watykanu o odpowiednią procedurę.

     22 październik - wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, pielgrzymujemy do Sanktuarium JPII.

   4-5 listopad         - XV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej.

   11   listopad       - Święto Narodowe   - składamy kwiaty, udział ze sztandarem.

   26   listopad       - XX-lecie Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Propozycja zorganizowania dwudniowego sympozjum - powołanie AKAK 1 sierpnia 1997 r . Jubileusz to nie tylko możliwość świętowania, ale też dar, to też rok łaski. Przygotowania do sympozjum mógłby podjąć się komitet współpracujący z Zarządem. Nie tylko zewnętrzne obchody – modlitwa wdzięczności Panu Bogu za dar Ojca Św. - chociaż 1 róża na XX-lecie AK w parafii – różańce będą   błogosławione przez Ks. Kardynała. Można łączyć swoją intencję różańcową z intencją wdzięczności. Dostajemy raz na zawsze 1 tajemnicę. Aktualnie różaniec wdzięczności odmawia 793 osoby, z POAK 52 (P. Antonina Listwan) dołączyły 3 pełne róże + 5 osób, z Australii 10 osób.

   26 listopad       -   Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto patronalne AK i KSM Katedra Wawelska o godz. 10.00; uroczysta gala u Księży Misjonarzy na Stradomiu.

     9 grudnia         - Walne zebranie Rady DIAK, POAK 52 przy parafii św. NMP Matki Kościoła w Krakowie.

Na zakończenie omawiania Kalendarium P. Prezes przypomniała o organizowaniu Dni Skupienia w porozumieniu z właściwym dla danego rejonu członkiem Zarządu DIAK ( można łączyć sąsiednie rejony).

Następnie P. Prezes przedstawiła Kierunki Działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2017 r. Hasło programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Program w podziale na 4 zagadnienia: Liturgia i modlitwa ( systematyczna praca nad sobą, adoracja Najświętszego Sakramentu, sakramenty św., ćwiczenia duchowe i rozważania w nawiązaniu do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, rekolekcje, dni skupienia przynajmniej raz w roku, 100-lecie Objawień Fatimskich – troska o rozwój „Róż Różańcowych”, modlitwa za Ojczyznę, tematy np. repolonizacja mediów, banków, układ CETA); Problematyka społeczna – świadectwo życia i czynienia miłosierdzia – Rok św. Brata Alberta w setną rocznicę śmierci(świadczyć słowem i czynem służąc drugiemu człowiekowi, popieranie programów społecznych zmierzających do zachowania porządku społecznego na zasadach sprawiedliwości i miłości, rozpoznawanie problemów we własnym środowisku i reagowanie, mobilizacja sił społeczności lokalnej, wspieranie w porozumieniu z księdzem proboszczem istniejących Zespołów Charytatywnych, udzielanie bezpośredniej pomocy, wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich w szczególności członków AK,); Zagadnienia organizacyjne ( troska o rozwój struktur Akcji Katolickiej, utrzymywanie stałego kontaktu Diecezjalnego Instytutu z Parafialnymi Oddziałami, odwiedzanie POAK przez członków Zarządu DIAK, zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego i innych spotkań, podejmowanie działań wychowawczych wśród młodzieży ukazujących wartość życia wspólnotowego W AK i KSM, dyscyplina finansowa, terminowe przekazywanie rocznych sprawozdań do DIAK, propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu); Formacja ( zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce wraz z zaleceniami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, stała lektura Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego).

     Preliminarz finansowy Zarządu DIAK przedstawił P. Jan Pająk (w zastępstwie skarbnika,               P. Marian Świder usprawiedliwiony). P. Prezes wyjaśniła, że nie zajmuje się sprawami technicznymi finansowymi, za konto bankowe odpowiada wiceprezes i skarbnik.

I. Bilans otwarcia 1.01.2017 r 300 zł (w banku 200 zł, gotówka 100zł), II. Przychody 12 990 zł (składki członkowskie bieżące 618 członków 7 500 zł,   wpłaty z tytułu pobranych materiałów 1 790 zł, dochody i dotacje 3 700 zł), III Wydatki 13 290 zł (koszty administracyjne 800 zł, usługi obce 1 700 zł, inne 1 500 zł, koszty statutowe 9 290 zł), IV Bilans zamknięcia   0.

   P. Prezes - relacje z KIAK : P. Falkowski jest skarbnikiem – jeśli nie będziemy placić, to zawiadomi Ks. Asystenta , a następnie Ks. Kardynała. Co do materiałów formacyjnych – czy utrzymać aktualną cenę 70,00 zł. P. Jan Pająk stwierdził, że koszty nie będą malały.

Ad. 6 Przewodniczący Zebrania zaprosił do dyskusji nad projektami.

P. Jan Wilk POAK 15 - zwracałem się do KIAK o umorzenie kwoty, ale odmówiono. Może nowy Zarząd zwróci się ponownie. 618 członków – czy to jest ilość aktywnych czy wszystkich.

P. Małgorzata Zielińska POAK 39 – propozycja podniesienia składki odprowadzanej do KIAK do 2 zł.

P. Prezes - Zmianę może zaakceptować Rada Diecezjalna a nie Zarząd.

P. Stefan Majerczak POAK 2 - ustalono wpłatę 1 zł od członka, prawnie to nie składka, to jest założenie minimum i każdy POAK może płacić więcej. Poczuwajmy się do darowizny, którą można odliczyć od podatku ( do 5 000 zł).

P. Małgorzata Zielińska POAK 39 - nie wycofuję wniosku.

P. Jan Pająk POAK 26 - darowiznami powyżej 5 000 zł interesuje się Urząd Skarbowy.

P. Stefan Majerczak POAK 2 - trwają prace nad nowym statutem AK, można ubiegać się

o granty jako organizacja kościelna pożytku publicznego, konieczne jest wtedy zarejestrowanie

w KRS.

Przewodniczący Zebrania - czy są jeszcze uwagi. Komisja wnioskowa: w kierunkach działania zamiast koordynacja i tworzenie - współpraca z parafialnymi zespołami charytatywnymi, uzupełnić w materiałach.

Ad. 7   Przyjęcie projektów w formie uchwały.

           Kalendarium                                               jednogłośnie 26 głosów za,

           Kierunki działania z poprawką                   jednogłośnie 26 głosów za,

           Preliminarz finansowy                               jednogłośnie 26 głosów za.

Ad. 8 Komisja mandatowo skrutacyjna i wnioskowa: uprawnionych do głosowania 51 osób, obecnych 26 osób, usprawiedliwionych 9 osób.

Ad. 9  20-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej .

P. Władysław Wyka   POAK 1   - propozycja przełożenia tego punktu na wiosnę, aby był czas na konsultacje z księdzem proboszczem w sprawach finansowych i własnego zaangażowania.

Przewodniczący Zebrania - prezesi POAK-ów przekażą propozycje do 25 lutego oraz gotowość współpracy w zespole d/s 20-lecia AKAK.

P. Stefan Majerczak POAK 2 - nie czekać z przemyśleniami do Rady, ale przesłać mailem do Zarządu.

Przewodniczący Zebrania - zebrane propozycje przedstawi Pani Prezes zbiorowo, zapraszam do zespołu przygotowującego uroczystości.

P. Prezes – dużo wcześniej, nie 24 lutego; otwartą sprawą jest w parafiach ochrona danych osobowych, bez zgody zainteresowanych nie mogę podać numerów telefonów, adresów stąd lista nie została opracowana.

Przewodniczący Zebrania - aby nie komplikować i narażać Zarządu i AK – kontakt jest możliwy bezpośredni, można zwrócić się mailowo i porozumiewać się. Gdyby lista wyciekła na zewnątrz – kłopoty. Już jest jedna sprawa sądowa. Swój udział można zgłosić 25 lutego na zebraniu.

Ad. 10 Opłatek Akcji Katolickiej z Ks. Kardynałem – P. Prezes przekazuje zaproszenie i prosi

o liczny udział wraz z małżonkami i ks. Asystentami w mszy św. o godz. 17.00 w Kaplicy Kardynalskiej a potem opłatku - 16 stycznia. Następnie spotkanie z przygotowanym poczęstunkiem przez prezesów POAK (w jadalni w podziemiu).

Ad. 11   Rekolekcje w Księżówce - w dniach 24 – 26 marca, konieczne wcześniejsze zgłoszenie udziału.

Ad. 12   Sprawy różne, komunikaty.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos P. Bolesławowi Kosiorowi, członkowi zarządu DIAK

i radnemu Miasta Krakowa. P. Bolesław Kosior przedstawił dwa zagadnienia: 1) związany z zamiarem uchwalenia programu „in vitro” przez Radę Miasta Krakowa oraz 2) związany z repolonizacją banków. Ponieważ radna M. Jantos przygotowała projekt uchwały w sprawie „in vitro” zaproponował aby Rada DIAK upoważniła P. Prezes do przygotowania uchwały do przewodniczącego RMK B. Kośmidra.

P. Władysław Wyka POAK 1 - czy to jest działanie statutowe.

Ks. Asystent Mirosław Dziedzic - za obroną życia zawsze obiema rękami, sprawa sumienia

i Pana Boga, bierzmowany ma dawać świadectwo, cytat „Ks. I . Skubiś jesteśmy katolikami, ale wycofanymi”. Obrona życia jest to sprawa sumienia a nie polityczna.

P. Małgorzata Zielińska POAK 39 - członek AK ma prawo zajmować stanowisko.

P. Stefan Majerczak POAK 2 – in vitro nie jest sprawą polityczną ale sumienia, etyczną, poparcie dla rezolucji B. Kosiora. Również zaproponował poprawkę: Rada zobowiązuje Prezesa do wystąpienia.

P. Prezes - współpracujemy z P. A. Ziębą, który jest niezmordowany ,poświęcił swoje życie w tej sprawie , zgodnie z zaleceniami Episkopatu będziemy współpracować i blokować procedowanie .Wyrazimy sprzeciw na piśmie – to są przecież działania przeciwko życiu za nasze pieniądze.               Z drugiej strony wystarczy, by dochód rodziny przekroczył o 5 zł, a dziecko traci możliwość otrzymania obiadu. Dr. Inż. Antoni Zięba , przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

P. Bolesław Kosior - proponuję inicjatywę, która nie łamie Statutu AK. Rezolucja AK będzie miała wpływ na decyzje radnych – zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury w poniedziałek

o 14.00.

Ks. Asystent - zasady etyczne są jasne - cel nie uświęca środków.

P. Jan Wilk POAK 15 - lęk przed wtrącaniem się do polityki, która jest przecież roztropną służbą dobru wspólnemu (Arystoteles).

P. Władysław Wyka POAK 1 - nie chciałem aby było wykorzystane przez siły polityczne, co do treści jestem za.

Przewodniczący Zebrania : głosowanie uchwały zobowiązującej P. Prezes do przygotowania stanowiska Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na temat dofinansowania „in vitro” do Rady Miasta Krakowa.

   Za: 26 głosów     Wstrzymujących się:   1 głos             Przeciw: 0

Przewodniczący Zebrania – dobrze byłoby wystąpić z indywidualnymi pismami, także przez inne organizacje KSM, Civitas Christiana.

P. Bolesław Kosior (Zarząd DIAK) -   w sprawie repolonizacji banków – przekazał wykaz banków znajdujących się w polskich rękach.

Komunikaty:

P. Prezes – zobowiązana jestem P. Janowi Wilkowi i Władysławowi Wyce za stronę internetową. Zapraszam do odebrania tekstu Ślubowania i Świec. Przygotowałam życzenia świąteczne, które przekaże P. Zofia Fedor. Są również materiały formacyjne do wzięcia i zapłacenia. Obrazek

z Ojcem Św. Franciszkiem jest podarunkiem od Ks. Kardynała.

P. Stefan Majerczak POAK 2 - są jeszcze Śpiewniki Pieśni Patriotycznych w cenie 7 zł.

P. Wiesław Maciaszek POAK 37 - Grupa modlitewna z Makowa Podhalańskiego zaprasza

w każdą trzecią sobotę miesiąca na czuwanie w Łagiewnikach od godz.21.00 do 4.20.

Ad. 13   Zakończenie obrad.

Przewodniczący podziękował za obecność i złożył życzenia solenizantom.

Zebranie zakończono wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Asystenta DIAK

Mirosława Dziedzica.  

Protokolant:

Ewa Ponikiewska