sobota, styczeń 19, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Zebranie Rady DIAK - 3 XII 2016

Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

w Parafii Św. Judy Tadeusza w Krakowie, ul. Wężyka 6/ Czyżyny /

w dniu 3 grudnia 2016 r. godz. 10.00 (sobota)

 

Program

 1. prezes POAK + Ks. Asystent
 2. Godz. 10:15 Msza Św.
 3. Słowo Gospodarzy
 4. Godz. 11:30 Przerwa na kawę, herbatę, ...
 5. Godz. 12:00 Anioł Pański

Rozpoczęcie zebrania Rady DIAK,

 1. Wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Przedstawienie projektów Zarządu DIAK na rok 2017:

-     Kalendarium Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2017 –

Grażyna Kominek, prezes Zarządu,

-     Kierunków działania AKAK na rok 2017 – G. Kominek

-        Preliminarza finansowego Zarządu DIAK - M.Świder

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Przyjęcie sprawozdań w formie uchwały,
 3. Przedstawienie przez Komisję wnioskową zgłoszonych wniosków - przyjęcie ich lub odrzucenie przez Radę,
 4. 20-lecie AK Archidiecezji Krakowskiej - plany

Przygotowanie duchowe oraz zewnętrzna uroczystość

 1. Opłatek AK z Ks. Kardynałem
 2. Rekolekcje w Księżówce, 24-26 marca 2017 r.
 3. Sprawy różne. Komunikaty.
 4. Zakończenie obrad.

Przewidywane zakończenie ok. godz. 15.00

Kraków, 28 listopada 2016 r.