środa, luty 20, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w roku sprawozdawczym 2014

                

Sprawozdanie składa się z rozdziałów:

 1. Najważniejsze wydarzenia roku inicjowane przez Zarząd DIAK.
 2. Działalność formacyjna i apostolska.
 3. Działalność gospodarczo – finansowa.
 4. Współpraca Rady DIAK i Księży Asystentów.
 5. Zakończenie.

1. Najważniejsze wydarzenia roku 2014 inicjowane

                     przez Zarząd DIAK

11.01.2014 r. - Rok sprawozdawczy rozpoczął się od spotkania opłatkowego w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie, które odbyło się wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej i Grupami Apostolskimi. O godzinie 14:30 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Szkodoń. Po Mszy św. w Sali św. Jakuba przy Bazylice oo. Franciszkanów śpiewano kolędy pod przewodnictwem scholi młodzieżowej Grup Apostolskich i dzielono się opłatkami poświęconymi pod koniec Mszy św. Składając sobie życzenia. Wśród zgromadzonych był również Ksiądz Biskup.

22.03.2014 r. – odbyło się Walne Zebranie Rady DIAK. Gospodarzem spotkania był POAK 52 przy   parafii MB Matki Kościoła, Kraków, Biały Prądnik, ul. Pasteura 1. Główną tematyką zebrania było przedstawienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2013 r. Gospodarzom spotkania: ks. prał. Franciszkowi Motyce asystentowi Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i pani prezes Antoninie Listwan wraz z całym POAK składamy gorące podziękowanie za gościnę.

28 – 30 marca 2014 r. - odbyły się rekolekcje dla członków Rady DIAK, a także innych chętnych członków Akcji Katolickiej wspólnie z przedstawicielami innych grup zaliczających się do apostolstwa świeckich. Rekolekcje odbyły się w   Księżówce w Zakopanem. Nauki rekolekcyjne, zgodnie z kilkuletnią tradycją, głosił ks. bp Jan Szkodoń i ks. dr Marek Wrężel.

     O2.04.2014 r. Rocznica śmierci Bł. Jana Pawła II. Obchodzona indywidualnie poprzez włączanie się w organizowane okolicznościowe imprezy i Msze św.

13.04.2014 r. Droga Krzyżowa w Kopalni Soli w Wieliczce poprowadzona przez liczną grupę członków Akcji Katolickiej. Obecni uczestniczyli również we Mszy św. w Kaplicy św. Kingi, a następnie – dzięki Kazimierzowi Windakowi i Jadwidze Dudzie zwiedzono ciekawsze zakątki kopalni.

27.04.2014 r. Kanonizacja Św. Jana Pawła II w Rzymie. Liczni członkowie Akcji Katolickiej z Archidiecezji Krakowskiej obok członków AK z innych diecezji uczestniczyli w Rzymie na tej doniosłej uroczystości. Z naszej Archidiecezji był obecny transparent i logo Akcji Katolickiej z rewersem klęczącego św. Jana Pawła II wspieranego przez św. Jadwigę przed Krucyfiksem Wawelskim wg. Obrazu Jana Bruzdy.

       01.05.2014 r. - Rocznica beatyfikacji św. Jana Pawła II obchodzona poprzez uczestnictwo we Mszach św. dziękczynnych i na różnych imprezach organizowanych z tej okazji.

03.05.2014 r. w uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja delegacja Akcji Katolickiej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza przy Pomniku Grunwaldzkim i w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej złożyliśmy kwiaty.

10.05.2014 r. Msza św. i czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji nienarodzonych dzieci – grupa uczestników podjęła duchową adopcję dziecka poczętego.

           11.05.2014 r. – W czasie uroczystości św. Stanisława BM, w procesji z Wawelu na Skałkę i we Mszy św. na Skałce, wzięła udział liczna grupa członków Akcji Katolickiej z kilkoma pocztami sztandarowymi na czele. Na Skałce została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za kanonizację św. Jana Pawła II, koncelebrowana pod przewodnictwem gościa z Rzymu kard. Ruini, który wygłosił homilię. Został złożony dar ołtarza w formie pieniężnej na Seminarium Archidiecezji Krakowskiej przez delegację POAK-ów z rejonu 2 w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

08.06.2014 r. - Święto Św. Jadwigi Królowej - patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. W święto naszej patronki św. Jadwigi - Króla Polski delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej z pocztami sztandarowymi uczestniczyła we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej. Przy relikwiach Świętej Patronki uczciliśmy jej święto.

         21.06.2014 r. – uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę. W przeddzień, odbyło się krótkie sympozjum. Jedną z prelekcji wygłosiła pani dr hab. prof. Maria Ryś pt. „Cywilizacja miłości odpowiedzią na cywilizację śmierci”. Drugą konferencję wygłosił dr Paweł Kwas pt. „Budujemy dialog - uwarunkowania dobrej komunikacji interpersonalnej”.

W Częstochowskiej Katedrze słowo do uczestników wygłosiła pani prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko. Również przemówił do zgromadzonych ks. bp Marek Solarczyk – asystent krajowy Akcji Katolickiej w Polsce. Uroczystości w Katedrze zakończył koncert laureatki Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych.

Po procesyjnym przejściu Alejami NMP odbyła się na Wałach Jasnogórskich Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka, który wygłosił też homilię. Tradycyjnie, reprezentując naszą Archidiecezję, zostały złożone w darze ofiarnym smakowite oscypki wykonane przez gaździne z Podhala.

28.06.2014 r.(sobota) odbyła się III Pielgrzymka AK , KSM i Czcicieli św. Jadwigi Królowej do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie.

07.09.2014 r. – Delegacja Akcji Katolickiej ze sztandarem uczestniczyła w Archidiecezjalnej XXII-tej Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

       14.09.2014 r. – Podniesienie Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła NH. Uroczystość obchodzono indywidualnie.

20.09.2014 r. - Doroczne Spotkanie członków, sympatyków i księży asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w POAK 24 przy parafii w Rabie Wyżnej.

Gospodarzem spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. W sobotę 20-go września 2014 r. do Raby Wyżnej przybyli na doroczne spotkanie integracyjne członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji Krakowskiej. Tym razem przybył również Metropolita ks. kard. Stanisław Dziwisz. Wcześniej, uczestnicy zostali powitani przez ks. asystenta Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej ks. Norberta Sarotę. Krótko przedstawił historię parafii i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza – rodaka Raby Wyżnej. Na początku Mszy św. odbyło się poświęcenie odrestaurowanego obrazu Matki Bożej Bolesnej, a następnie poświęcenie sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej ufundowanego przez proboszcza i dziekana ks. Antoniego Zuziaka. W ten sposób Parafialny Oddział Akcji Katolickiej podkreślił obchody 15-lecia swojego istnienia. Pod koniec homilii Ksiądz Kardynał z troską powiedział m.in.: „Drogie siostry, drodzy bracia – członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej: jestem z wami! Cenię waszą misję, wasz zapał, wasze zaangażowanie. Dziękuję wam za waszą służbę. Kościół Krakowski potrzebuje waszego świadectwa. Idźcie odważnie naprzód wybraną drogą. Zdobywajcie nowych adeptów dla waszej, dla naszej wspólnej sprawy wcielania w życie Ewangelii. Niech w tym dziele towarzyszy wam Boże błogosławieństwo. Niech wam je wyprasza Maryja, Matka Jezusa i Jego pierwsza uczennica. Niech wstawia się za wami św. Stanisław, Biskup i Męczennik, patron ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Niech upraszają wam potrzebne łaski święci męczennicy koreańscy, patronowie dzisiejszego dnia. I niech inspiruje was do modlitwy i służby św. Jan Paweł II.”

Następnym punktem spotkania była prelekcja – wykład ks. prof. Jana Machniaka na temat: Społeczny wymiar wiary”. Ks. Profesorprzekazał garść myśli i przykładów towarzyszących, wyróżniających społeczny wymiar wiary.

Potem uczestnicy spotkania zatrzymali się na chwilę przed pomnikiem przedstawiającym moment święceń biskupich ks. kard. Stanisława Dziwisza przez św. Jana Pawła II. Na pomniku utrwalono kluczowe słowa święceń: „Wielbię Ducha Świętego, który przez moje ręce udziela Ci sakry biskupiej”. Następnie uczestnicy przeszli do I Gimnazjum im Jana Pawła II – szczególnej dumy miejscowych mieszkańców. W czasie zwiedzania obiektu, niektórzy wpisywali się do Księgi Pamiątkowej. W holu nie sposób było nie zauważyć znanego zawołania św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Po zwiedzeniu szkoły uczestnicy przeszli do budynku Straży Pożarnej na suto przygotowany posiłek – uroczysty obiad. Każdy z uczestników został w progu powitany przez Panią Prezes z pomagającą jej koleżanką, tradycyjnym chlebem i zamiast soli plasterkiem oscypka. W czasie posiłku przygrywał i śpiewał zespół młodych góralek i górali w strojach regionalnych. W czasie uroczystej agapy, z niespodzianką wystąpił wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz (bratanek Kardynała), który wręczył pamiątkowe medale odlane z okazji kanonizacji Jana Pawła II czterem osobom.

Na koniec, z powodu padającego deszczu spotkanie zakończyło się w kościele odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego zamiast Drogi Krzyżowej prowadzącej w plenerze do Jubileuszowego Krzyża zbudowanym na dość wysokim wzniesieniu. Końcowym rozesłaniem było błogosławieństwo udzielone przez Księdza Asystenta diecezjalnego..

           Wielkie podziękowania należą się wszystkim organizatorom na ręce ks. proboszcza Antoniego Zuziaka, ks. Norberta Saroty – asystenta POAK i pani prezes POAK Marii Chromy.

11.10.2014 r. – odbyła się VI Pielgrzymka Różańcowa z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach do Sanktuarium Bł. Jana Pawła II. W Pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Civitas Christiana, Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin i Ruchu ku Cywilizacji Miłości.

W Dniu Papieskim12.10.2014 r. członkowie AK włączali się w różne imprezy organizowane z tej okazji w Krakowie i w innych miastach Archidiecezji. W Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej organizowano zbiórki na fundusz w ramach akcji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz okolicznościowe wystawy, a także inne imprezy.

25.10.2014 r. – Szkolenie Formacyjne – Konferencja, POAK 22, przy parafii św. Jana Kantego, Kraków, ul. Jabłonkowska 11.

Na szkoleniu zostały wygłoszone następujące prelekcje: Ks. Łukasza Ślusarczyka pt. Czym jest i czym powinna być Akcja Katolicka – od strony formalnej i merytorycznej i Ks. Bogusława Seweryna pt. Czego młodzież oczekuje od Akcji Katolickiej – dlaczego nie wstępuje w szeregi AK zgodnie z oczekiwaniami?

Następnie odbyły się warsztaty w grupach starając się odpowiedzieć na następujące pytania: Co dalej z Akcją Katolicką? Jak ożywiać działalność, zdobywać nowych członków i zakładać nowe Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, a także odmładzać je?

Ks. asystentowi Janowi Franczakowi i panu prezesowi Pawłowi Jezioro wraz z całym POAK składamy gorące podziękowanie za gościnę.

22.10.2014 r. W różnych formach obchodzono wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II – uczestniczono w dziękczynnych Mszach św., w organizowanych różnych imprezach, a także korzystano z okolicznościowych audycji radiowych i telewizyjnych.

             07.11.2014 r. W piątek 7 listopada odbył się XII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, a następnego dnia w auli MB Częstochowskiej w Krakowie odbył się V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej organizowany przez Akcję Katolicką, przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Doroczna impreza adresowana jest do szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, parafii z różnych zakątków Polski, pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie.

Przegląd i Festiwal odbywały się w Sali Teatralnej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej na Szklanych Domach w Nowej Hucie. Wystąpiły zespoły, chóry i soliści. Obie imprezy zorganizowano we współpracy z Parafią MB Częstochowskiej, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Małopolskim Kuratorem Oświaty i Młodzieżowym Domem Kultury im Janusza Korczaka w Krakowie. Koncet Galowy poprzedziła Msza św. Za Ojczyznę, której przewodniczył Ks. Biskup Damian Muskus. We Mszy św. i w koncercie galowym uczestniczyła prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko, która wręczyła nagrodę w im. KIAK. Za duży wkład organizacyjny imprez należą się gorące podziękowania kol. Stefanowi Majerczakowi i kol. Edwardowi Porębskiemu. Za serdeczną gościnność dziękujemy O. prob. Nikodemowi Buczkowi OCist i całemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej.

11.11.2014 r. - Narodowe   Święto   Niepodległości. Delegacja   Akcji   Katolickiej i poczet sztandarowy uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza przy Pomniku Grunwaldzkim i w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej złożyliśmy kwiaty.

23.11.2014 r. - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - Święto Patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza w   Katedrze Wawelskiej o godz. 10:00. Ks. bp Jan Szkodoń wygłosił homilię przybliżając uczestnikom znaczenie przeżywanej uroczystości. Po Mszy św. przeszliśmy do Auli XX Misjonarzy na Stradomiu, by uczestniczyć w uroczystej gali, którą poprowadzili: pani Grażyna Kominek i pan Stefan Majerczak - wiceprezesi Zarządu DIAK. Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewaliśmy hymn AK, a następnie ks. kan. Mirosław Dziedzic   poprowadził modlitwę Anioł Pański. Na spotkanie przybył ks. bp Jan Szkodoń. Po odśpiewaniu hymnu Ks. Biskup przemówił uzupełniając wygłoszoną w Katedrze homilię, a także wyraził wszystkim wdzięczność za dotychczasową działalność i zachęcał do dalszego dawania świadectwa oraz do dalszej działalności dla dobra Kościoła. Następnie prezes Zarządu DIAK, podkreślił, że nasze święto przypadające w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest dla nas wielką łaską. Nawiązał też do kanonizacji św. Jana Pawła II. Następnie wymienił ważne wydarzenia, które wspólnie realizowaliśmy i przeżywaliśmy w ostatnim roku. Z kolei poproszono o głos prezesa KSM Joannę Kulę i wiceprezesa Wojciecha Krakowiaka. Prezes i wiceprezes przedstawili ważniejsze wydarzenia realizowane w tym roku i oznajmili również, że przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży. Po krótkim wystąpieniu ks. Mirosława Dziedzica – asystenta Akcji Katolickiej Krakowskiej, zabrał głos ks. dr Stanisław Staśko wygłaszając konferencję. Ksiądz Stanisław Staśko powiedział m.in., że choroba, cierpienie i śmierć wpisana jest w życie człowieka. Choroba i cierpienie ma charakter uniwersalny i staje się problemem globalnym.   Mówca, przedstawiając ten problem, oparł się na wielu publikacjach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

           Pani Jolanta Kupiec, przewodnicząca jury konkursu "Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz", poinformowała, że do drugiego etapu diecezjalnego wpłynęło 16 prac z trzech grup wiekowych oraz wymieniła osoby, które zakwalifikowano do etapu ogólnopolskiego.

           Na zakończenie uroczystości wystąpił chór FERMATA z Zielonek, zdobywca głównej nagrody V Ogólnopolskiego Festiwalu i XII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Jest to zespół młodzieżowy, który śpiewa od 2007 roku.

           Na koniec ks. kan. Mirosław Dziedzic poprowadził krótką modlitwę i udzielił błogosławieństwa.

06.12.2014 r. Walne zebranie Rady DIAK odbyło się w POAK 19 przy parafii św. Szczepana, Kraków, ul. Sienkiewicza 19.

Głównym celem zebrania było przedstawienie i uchwalenie kalendarium, kierunków działania i preliminarza finansowego na rok 2015. Gospodarzom spotkania: ks. Leszkowi Garstce - asystentowi Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i panu prezesowi Jackowi Hebdasiowi wraz z członkami POAK składamy podziękowanie za gościnę.

W roku 2014 Zarząd odbył 9 posiedzeń statutowych. W trakcie zebrań Zarządu DIAK omawiano i przygotowywano programy wyżej wymienionych wydarzeń, podejmowano uchwały w sprawach członkowskich i innych, związanych z działalnością statutową Akcji Katolickiej. Wiele czasu poświęcono przygotowaniom do II-go Ogólnopolskiego Kongresu Akcji Katolickiej.

    

 1. Działalność formacyjna i apostolska.

Prowadzeniu działalności formacyjnej służyły wydawnictwa ogólnokrajowe i lokalne. Podstawowym materiałem były materiały formacyjne opracowywane na każdy rok duszpasterski przez zespół duszpasterzy – księży asystentów kościelnych pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki. W roku sprawozdawczym książka zawierająca referaty przeznaczone na każdy miesiąc nosiła tytuł: „Wierzę w Syna Bożego”. Materiałami pomocniczymi są biuletyny krajowe i diecezjalne. Również na stronach internetowych Akcji Katolickiej ogólnopolskiej i na stronach diecezjalnych można znaleźć wiele materiałów, które można wykorzystać dla pogłębienia wiedzy o działalności Akcji Katolickiej. Zalecano również sięganie do dokumentów Kościoła (encykliki, adhortacje, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty synodalne Archidiecezji Krakowskiej i inne).

Bardzo cenne dla formacji duchowej działaczy Akcji Katolickiej były rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. bpa Jana Szkodonia i ks. dra Marka Wrężla. Ponadto na wszystkich spotkaniach Rady DIAK, nie brakowało elementów formacyjnych – choćby tylko wspomnieć homilie naszego asystenta ks. kan. Mirosława Dziedzica. Również uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w ważnych uroczystościach ogólnokościelnych także należy uznać jako swoistą formację. W ramach działalności apostolskiej odbywały się spotkania okolicznościowe w terenie z udziałem członków Zarządu DIAK. Wiele wskazań formacyjnych i propozycji działalności apostolskiej dla członków Akcji Katolickiej zostało zawartych w kierunkach działania rozesłanych do wszystkich POAK-ów.

Udział członków Akcji Katolickiej w uroczystościach patriotycznych 3 maja i 11 listopada, a także w Przeglądzie i Festiwalu Pieśni Patriotycznej, sprzyjał ożywieniu postaw patriotycznych.

 1. Działalność gospodarczo – finansowa.
 • Sprawozdanie finansowe w załączeniu.
 1. Współpraca Rady DIAK i Księży Asystentów.

Zakres współpracy, wciąż niestety, nie jest zbyt duży. Jednak tam, gdzie ona wystąpiła, odbywała się w atmosferze życzliwości i troski o rozwój i wzbogacenie działalności Akcji Katolickiej tak w wymiarze Parafialnych Oddziałów, jak i w wymiarze całej Archidiecezji.

            W tym miejscu wyrażamy wdzięczność Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za życzliwość, ojcowskie słowo i wsparcie materialne naszej działalności. Za życzliwość i cenne pouczenia dziękujemy ks. bp. Janowi Szkodoniowi. Dziękujemy za opiekę duszpasterską i wygłaszane homilie w czasie różnych spotkań AKAK ks. kan. asystentowi Mirosławowi Dziedzicowi.

5.      Zakończenie.

Wiele dotychczas powołanych Parafialnych Oddziałów potrzebuje ożywienia. Widzimy możliwość powoływania oddziałów w kolejnych parafiach i ożywienia już istniejących poprzez większą aktywność misyjną w parafiach Archidiecezji. Napotykamy na wiele trudności. Musimy je pokonywać z wytrwałością. Pozytywną rolę mogą odegrać spotkania członków Zarządu lub członków Rady DIAK z księżmi na zebraniach dekanalnych i organizowanie w parafiach, w których nie ma POAK, tzw. niedziel Akcji Katolickiej. Z zadowoleniem należy odnotować   pierwsze   inicjatywy   organizowania   rejonowych     rekolekcji, dni skupienia i modlitwy, na   które   są i powinni być zapraszani   przedstawiciele   parafii, w których nie ma jeszcze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Liczymy na zintensyfikowanie tego rodzaju działań misyjnych.

Słowa   wdzięczności   kierujemy   do   wszystkich    naszych   Księży   Asystentów i świeckich, którzy z zaangażowaniem realizują swoją misję apostolską w Akcji Katolickiej. W szczególności dziękujemy wszystkim autorom artykułów. Podziękowanie składamy Adamowi    Stawiarskiemu  za  fotograficzne  dokumentowanie    wydarzeń    związanych z działalnością naszej Akcji Katolickiej.

Władze DIAK w okresie sprawozdawczym w 2014 r.

Zarząd:

 1. Jan Wilk                     - prezes
 2. Stefan Majerczak      - wiceprezes,
 3. Grażyna Kominek      - wiceprezes,
 4. Zofia Gatkowska      - sekretarz,
 5. Jan Pająk                     – skarbnik,
 6. Jolanta Kupiec,
 7. Marek Polański,  
 8. Adam Stawiarski,
 9. Andrzej Szarek.  

Komisja Rewizyjna:

 1. Janina          - przewodnicząca
 2. Małgorzata Łyżczarz       - członek
 3. Franciszek Pasula             - członek
 4. Stanisław Różański          - członek

Sprawozdane przyjęte   przez   Zarząd DIAK na zebraniu w dniu 9 lutego 2015 r. w Krakowie.

Sprawozdane przyjęte   przez   Radę DIAK   na     zebraniu w dniu 21 marca 2015 r. w Krakowie – w parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie.

                                                           Króluj nam Chryste!

                                                                                                         

                                                                                 W imieniu Zarządu DIAK

                                                                                             Jan Wilk – prezes Zarządu DIAK