czwartek, luty 21, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Sprawozdanie w roku sprawozdawczym 2016

                                                                               

                                                           Sprawozdanie

z działalności Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w roku sprawozdawczym 2016

                

Sprawozdanie składa się z rozdziałów:

 1. Najważniejsze wydarzenia roku inicjowane przez Zarząd DIAK.
 2. Działalność formacyjna i apostolska.
 3. Działalność gospodarczo – finansowa.
 4. Współpraca Rady DIAK i Księży Asystentów.
 5. Zakończenie.

1. Najważniejsze wydarzenia roku 2016 inicjowane

                     przez Zarząd DIAK

09.01.2016 r. - Rok sprawozdawczy rozpoczął się od spotkania opłatkowego              w Bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie, które odbyło się wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej i Grupami Apostolskimi. O godzinie 14:30 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Szkodoń. Po Mszy św. w krużgankach przy Bazylice oo. Franciszkanów dzielono się opłatkiem poświęconym pod koniec Mszy św. składając sobie życzenia. Wśród zgromadzonych był również Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

04-06.03. 2016 r. - odbyły się rekolekcje dla członków Rady DIAK, a także innych chętnych członków Akcji Katolickiej wspólnie z przedstawicielami innych grup zaliczających się do apostolstwa świeckich. Rekolekcje odbyły się w  Księżówce w Zakopanem.   Nauki rekolekcyjne, zgodnie z kilkuletnią tradycją, głosił ks. bp Jan Szkodoń i ks. dr Marek Wrężel.

12.03.2016 r. – Odbyło się Walne Zebranie Rady DIAK. POAK 23 przy   parafii bł. Anieli Salawy, Kraków, ul. Kijowska 29.

Główną tematyką zebrania było przedstawienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego                   i finansowego za 2015 r. oraz wybór kandydatów na prezesa DIAK. Wyłonieni kandydaci to: Jacek Hebdaś, Grażyna Kominek, Stefan Majerczak.

13.03.2016 r. – Droga Krzyżowa Akcji Katolickiej w Kopalni Soli w Wieliczce.

Oprócz Drogi Krzyżowej uczestniczono we Mszy św. w Kaplicy św. Kingi. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. Następnie dzięki Kazimierzowi Windakowi i przychylności Dyrekcji Kopalni, zwiedzono szereg interesujących miejsc         w Kopalni. Na koniec – dzięki fundacji Dyrekcji Kopalni – uczestnicy w liczbie ok. 90 osób, zostali zaproszeni na ciepły posiłek oraz kawę i herbatę z ciastkiem. Pozostajemy bardzo wdzięczni za to sympatyczne przyjęcie.

     O2.04.2016 r. Rocznica śmierci Bł. Jana Pawła II. Obchodzona indywidualnie poprzez włączanie się w organizowane okolicznościowe imprezy i udział we Mszy św.

09.04.2016 r. – Walne Zebranie Rady DIAK. POAK 51 w parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach, ul. Konfederacka. Ogłoszenie przez Księdza Asystenta Mirosława Dziedzica decyzji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza odnośnie nominacji prezesa DIAK. Na 4 lata nominację prezesa DIAK otrzymała Grażyna Kominek. Dokonano wyboru członków Zarządu na VI kadencję, członków Komisji Rewizyjnej i delegata do Rady KIAK.

16.04.2016 r. Udział członków Zarządu w centralnych uroczystościach 1050 rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.

27.04.2016 r. Rocznica Kanonizacji Św. Jana Pawła II w Rzymie.

Rocznica ta była obchodzona poprzez uczestnictwo we Mszach św. dziękczynnych i na różnych imprezach organizowanych z tej okazji.

03.05.2015 r. w uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja delegacja Akcji Katolickiej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza przy Pomniku Grunwaldzkim i w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej złożyliśmy kwiaty.

           08.05.2016 r. – W czasie uroczystości św. Stanisława BM, w procesji z Wawelu na Skałkę i we Mszy św. na Skałce, wzięła udział liczna grupa członków Akcji Katolickiej                 z kilkoma pocztami sztandarowymi na czele. Został złożony dar ołtarza w formie pieniężnej na Seminarium Archidiecezji Krakowskiej przez delegację Zarządu DIAK   w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

14.05.2016 r. Msza św. i czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji nienarodzonych dzieci – grupa uczestników podjęła duchową adopcję dziecka poczętego.

22.05.2016 r. Prezes DIAK wraz z członkami / p. Małgorzata Łyżczarz i p. Ludwik Dziewoński/ z POAK 41 z Dziekanowic przy wielkiej życzliwości księdza proboszcza Stanisława Kalisztana w Gorzkowie zorganizowali „Niedzielę Akcji” z pozytywnym skutkiem. Powstał 59 POAK.

23.05.2016 r. Delegacja AK, poczet sztandarowy z prezes DIAK uczestniczyli           w jubileuszu 40-lecia kapłaństwa Księdza Stanisława Skowronka, Asystenta POAK                w Osielcu.

04.06.2016r. Konferencja „AKCJA–ŻYCIU TAK!” ul. Bernardyńska 3, budynek Papieskiego Uniwersytetu im. Św. Jana Pawła II. Przy współudziale Stowarzyszenia Polskich Obrońców Życia Człowieka zorganizowaliśmy konferencję nt. ochrony i promocji życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym spotkaniu wzięło udział ok. 180 osób z różnych środowisk i stanów / świeccy i duchowni /. W przerwie Mszę św. odprawił                 i stosowną homilię wygłosił J. E .ks. biskup Jan Szkodoń.

08.06.2016 r. - Święto Św. Jadwigi Królowej - patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. W święto naszej patronki św. Jadwigi - Króla Polski delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej z pocztami sztandarowymi uczestniczyła          we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej. Przy relikwiach Świętej Patronki uczciliśmy Jej święto.

         18.06.2016 r. – uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej  w Polsce na Jasną Górę. W przeddzień, odbyło się krótkie sympozjum w Wydawnictwie                 „ Niedziela”.

W Częstochowskiej Katedrze słowo do uczestników wygłosiła pani prezes Zarządu KIAK Urszula Furtak. Do zgromadzonych przemówił również Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo i ks. bp Marek Solarczyk – asystent krajowy Akcji Katolickiej w Polsce. Ustępująca pani prezes KIAK Halina Szydełko i Stefan Majerczak zostali odznaczeni medalem Akcji Katolickiej„ Za dzieło apostolstwa”. Uroczystości w Katedrze zakończył koncert laureatki Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych.

Po procesyjnym przejściu Alejami NMP odbyła się na Wałach Jasnogórskich Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka, który wygłosił też homilię.

24.06.2016 r.(sobota) odbyła się Pielgrzymka AK , KSM i Czcicieli św. Jadwigi Królowej do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie.

23.07.2016 r. przywitanie Relikwii bł. P.G Frassatiego, który był członkiem włoskiej Akcji Katolickiej. Członkowie Akcji Katolickiej wzięli czynny udział                            w liturgii uroczystości w bazylice OO. Dominikanów. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych. Odpowiedzialność za tę sprawę z ramienia AK przyjął prezes POAK 21   p. Stanisław Paluch. Wyrazy wdzięczności.

W miesiącu lipcu wiele Parafialnych Oddziałów zaangażowało się w czynną pomoc w Światowych Dniach Młodzieży pomagając w różnorodny sposób w swoich parafiach.

11.09.2016 r. – Delegacja Akcji Katolickiej ze sztandarem uczestniczyła                    w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

       18.09.2015 r. – Podwyższenie Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła NH. Uroczystość obchodzono indywidualnie.

     24.09.2016 r. Integracyjna pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Chrzanowie, POAK 6, parafia MB Różańcowej.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Asystent Diecezjalny ks. kan. Mirosław

Dziedzic przygotowując nas do przyjęcia „Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa za Króla

i Pana”. W ten sposób rozpoczęliśmy przygotowania do uroczystości ogólnopolskiej                 w Łagiewnikach na dzień 19 listopada – I etap.

Okolicznościową prelekcję nt.” Poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci” –

wygłosił Pan Antoni Zięba Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

09.10.2016r. I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny ŻYCIU TAK!                     Oddaliśmy cześć Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Dzień Papieski, upominając się o poszanowanie godności małżeństwa i rodziny, a także wołając o szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.Z inicjatywy Akcji Katolickiej przy wielkim zaangażowaniu SPOŻ, KSM, Stowarzyszenia Mężczyzn św. Józefa, Civitas Christiana, Wydziału Rodzin                  i Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, Domowego Kościoła, Stowarzyszenia               „ Jeden z nas”, ulicami Krakowa przeszedł I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny – „ŻYCIU TAK!”, pod honorowym patronatem J.E.Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Pilcha. Wzięło w nim udział ok. 6 tys. osób z udziałem delegacji z Kielc, Żywca, Tarnowa, Szczecina, Katowic, Poznania, Warszawy. Swoją obecnością zaszczycili nas posłowie i senatorowie RP, dziennikarze TVP i radia.

Nie zabrakło górali w regionalnych strojach i pięknej orkiestry górniczej z Kopalni Węgla „ Janina” w Libiążu i górniczej delegacji Kopalni Soli Wieliczka. Trasa liczyła 6.8 km – z Sanktuarium Św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Łagiewnikach do Rynku Głównego.

21-22.10.2016 r. Pielgrzymka Jubileuszowa do źródeł chrześcijaństwa. II etap przeżywania Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski i przygotowań do Aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Autokarowa pielgrzymka członków i sympatyków AK do Gniezna, Poznania i Torunia.

W Gnieźnie podczas Mszy św. w imieniu naszego krakowskiego Stowarzyszenia AK odnowiliśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego. Nawiedziliśmy Jubileuszowy Kościół NMP Matki Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu uczestnicząc w głównej Mszy św. odpustowej z udziałem licznie zgromadzonych wiernych z różnych stron Polski, a także przedstawicieli rządu RP. Duchowym opiekunem pielgrzymki był Ksiądz Asystent POAK 8                 z Mydlnik – ks. kan. Kazimierz Klimczak. Natomiast sprawnymi organizatorami całego przedsięwzięcia: Zofia Fedor i Marian Świder. Dziękujemy.

22.10.2016 r. W różnych formach obchodzono wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II – uczestniczono w dziękczynnych Mszach św., w organizowanych różnych imprezach, a także korzystano z okolicznościowych audycji radiowych i telewizyjnych.

W miejsce szkolenia formacyjnego odbyły się „REJONOWE DNI SKUPIENIA”.

Podjęliśmy zobowiązania postne i inne oraz złożyliśmy jałmużnę - „cegiełkę”                                w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Członkom Zarządu DIAK organizującym ten III etap przeżyć jubileuszowych              i uczestnikom serdeczny Bóg zapłać.

            29-30.10.2016 r. W tych dniach odbył się XIV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej pod patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza i Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Pilcha przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W niedzielę Koncert Galowy Laureatów poprzedziła Msza św. za Ojczyznę i dziękczynna za Światowe Dni Młodzieży z homilią ks. Mirosława Dziedzica. Doroczna impreza adresowana jest do szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, parafii, pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie. Zgłosiło się 61 grup: zespoły, chóry i soliści. Imprezę zorganizowano we współpracy z Parafią MB Częstochowskiej, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Małopolskim Kuratorem Oświaty i Młodzieżowym Domem Kultury im Janusza Korczaka w Krakowie. Za duży wkład organizacyjny wydarzenia należą się gorące podziękowania Stefanowi Majerczakowi             i Edwardowi Porębskiemu. Za serdeczną gościnność dziękujemy O. prob. Nikodemowi Buczkowi OCist i całemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej. Laureaci z każdej kategorii zostali zgłoszeni do Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej w Warszawie – styczeń 2017 r.

11.11.2016 r. - Narodowe   Święto   Niepodległości. Delegacja   Akcji   Katolickiej i poczet sztandarowy uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza przy Pomniku Grunwaldzkim i w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej złożyliśmy kwiaty.

           19.11.2016 r. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wraz z Episkopatem Polski oraz licznie zgromadzonymi wiernymi uroczystym Aktem przyjęliśmy Chrystusa jako Pana i Króla naszych serc i naszej Ojczyzny. Akcja Katolicka brała czynny udział                        w liturgii uroczystości.

20.11.2016 r. - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - Święto Patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza w   Katedrze Wawelskiej o godz. 10:00. Ks. kard. Stanisław Dziwisz wygłosił homilię przybliżając uczestnikom znaczenie przeżywanej uroczystości – z dnia poprzedniego. Jubileuszowy Akt został ponowiony w Katedrze pod koniec Mszy św.

Ksiądz Kardynał wręczył ks. Stanisławowi Kalisztanowi akt PRO MEMORIA potwierdzający powołanie 59 Oddziału AK w Gorzkowie oraz legitymacje członkom-założycielom. Legitymacje członkowskie otrzymali również członkowie przyjęci w 2016 roku z innych Parafialnych Oddziałów AK. Po Mszy św. przeszliśmy do Auli XX Misjonarzy na Stradomiu, by uczestniczyć w uroczystej gali, którą poprowadził pan Jakub Swalarz. Wśród zaproszonych gości był ks. bp Jan Szkodoń, pierwszy Asystent Diecezjalny ks. prałat Józef Jakubiec, wicewojewoda Pan Piotr Ćwik, Pani poseł RP Barbara Bubula, Pani Urszula Furtak – prezes KIAK, która wygłosiła okolicznościowy referat. Wręczono dyplomy za zasługi przyznane przez Kapitułę Honorowych Odznaczeń Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej czternastu osobom. Następnie wręczono Medale, przyznano je następującym osobom: Założycielowi POAK ks. Stanisławowi Pasternakowi z Libiąża z parafii          św. Barbary za gorliwą duszpasterską troskę w trwaniu i rozwoju działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz za wieloletnią, owocną służbę na stanowisku asystenta tego oddziału;

Ks. Łukaszowi Ślusarczykowi, wieloletniemu Asystentowi największego POAK w Krakowie  os. Dywizjonu 303.

Janowi Wilkowi Prezesowi Seniorowi DIAK Archidiecezji Krakowskiej za wieloletnią pracę na tym stanowisku.

Gościnnie z omówieniem pracy KSM-u wystąpiła Joanna Kula – prezes KSM Archidiecezji Krakowskiej.

Prezesi Parafialnych Oddziałów otrzymali pamiątkowy, oprawiony w ramkę Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana oraz jubileuszową świecę.

Wystąpił Zespół Wokalno-Muzyczny z Zespołu Szkół z Michałowic.

Na zakończenie błogosławieństwa udzielił nam ks. kan. Mirosław Dziedzic Asystent Diecezjalny.

                   03.12.2015 r. Walne zebranie Rady DIAK w POAK 45 przy parafii                      św. Judy Tadeusza w Krakowie – Czyżynach.

Głównym celem zebrania było przedstawienie kalendarium, kierunków działania        i preliminarza finansowego na rok 2017. Gospodarzom spotkania: ks. proboszczowi Czesławowi Sandeckiemu i ks. Krzysztofowi Polewce asystentowi POAK oraz panu prezesowi Janowi Pustule wraz z członkami POAK składamy podziękowanie za gościnę.

W roku 2016 Zarząd odbył 9 posiedzeń statutowych V i VI kadencji. W trakcie zebrań Zarządu DIAK omawiano i przygotowywano programy wyżej wymienionych wydarzeń, podejmowano uchwały w sprawach członkowskich i innych, związanych               z działalnością statutową Akcji Katolickiej. Wiele czasu poświęcono przygotowaniom          do Pierwszego Małopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny oraz przygotowań do owocnego przeżycia Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa    za Króla i Pana.

    

 1. Działalność formacyjna i apostolska.

Prowadzeniu działalności formacyjnej służyły wydawnictwa ogólnokrajowe i lokalne. Podstawowym materiałem były materiały formacyjne opracowywane na każdy rok duszpasterski przez zespół duszpasterzy – księży asystentów kościelnych pod kierunkiem    ks. prof. Tadeusza Borutki. W roku sprawozdawczym książka zawierająca teksty przeznaczone na każdy miesiąc nosiła tytuł: „Nowe życie w Chrystusie”. Materiałami pomocniczymi jest Pismo Święte i nauczanie św. Jana Pawła II. Również na stronach internetowych Akcji Katolickiej ogólnopolskiej i diecezjalnych można znaleźć wiele materiałów, które można wykorzystać dla pogłębienia wiedzy o działalności Akcji Katolickiej. Zalecano również sięganie do dokumentów Kościoła (encykliki, adhortacje, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty synodalne Archidiecezji Krakowskiej i inne).

Bardzo cenne dla formacji duchowej działaczy Akcji Katolickiej były rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. bpa Jana Szkodonia i ks. dra Marka Wrężla. Ponadto      na wszystkich spotkaniach Rady DIAK, nie brakowało elementów formacyjnych – choćby tylko wspomnieć homilie naszego asystenta ks. kan. Mirosława Dziedzica. Również uczestnictwo członków Akcji Katolickiej w ważnych uroczystościach ogólnokościelnych także należy uznać jako swoistą formację. W ramach działalności apostolskiej odbywały się spotkania okolicznościowe w terenie z udziałem członków Zarządu DIAK. Wiele wskazań formacyjnych i propozycji działalności apostolskiej dla członków Akcji Katolickiej zostało zawartych w kierunkach działania rozesłanych do wszystkich POAK-ów.

Udział członków Akcji Katolickiej w uroczystościach patriotycznych 3 maja                i 11 listopada, a także w Przeglądzie i Festiwalu Pieśni Patriotycznej, sprzyjał ożywieniu postaw patriotycznych.

Nawiązano dobrą i owocną współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia                   Człowieka.

Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy do członków POAK 37         z Makowa Podhalańskiego. Od 15 lat w każdą trzecią sobotę miesiąca czuwają   nocą na modlitwie w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia                     w Krakowskich Łagiewnikach.

Na szczególną uwagę zasługuje ciągle rozwijająca się modlitwa różańcowa jako wdzięczność Bogu za Osobę i dzieło św. Jana Pawła II.

 1. Działalność gospodarczo – finansowa.
 • Sprawozdanie finansowe w załączeniu.
 1. Współpraca Rady DIAK i Księży Asystentów.

Zakres współpracy, nie jest zbyt duży. Jednak tam, gdzie ona wystąpiła, odbywała się w atmosferze życzliwości i troski o rozwój i wzbogacenie działalności Akcji Katolickiej tak w wymiarze Parafialnych Oddziałów, jak i w wymiarze całej Archidiecezji.

            W tym miejscu wyrażamy wdzięczność Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za życzliwość, ojcowskie słowo i wsparcie materialne naszej działalności.        Za życzliwość i cenne pouczenia dziękujemy ks. bp. Janowi Szkodoniowi. Dziękujemy za opiekę duszpasterską i wygłaszane homilie w czasie różnych spotkań AKAK ks. kan. asystentowi Mirosławowi Dziedzicowi.

 • Sprawozdanie z działalności POAK w załączeniu.

5.      Zakończenie.

Wiele dotychczas powołanych Parafialnych Oddziałów potrzebuje w dalszym ciągu ożywienia. Widzimy możliwość powoływania oddziałów w kolejnych parafiach i ożywienia już istniejących poprzez większą aktywność misyjną w parafiach Archidiecezji. Napotykamy na wiele trudności. Musimy je pokonywać z wytrwałością. Pozytywną rolę mogą odegrać spotkania członków Zarządu lub członków Rady DIAK z księżmi na zebraniach dekanalnych i organizowanie w parafiach, w których nie ma POAK, tzw. niedziel Akcji Katolickiej.          Z zadowoleniem należy odnotować   pierwsze   inicjatywy   organizowania   rejonowych     rekolekcji, dni skupienia i modlitwy, na które   są i powinni być zapraszani   przedstawiciele   parafii, w których nie ma jeszcze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Liczymy              na zintensyfikowanie tego rodzaju działań misyjnych.

Słowa   wdzięczności   kierujemy   do   wszystkich    naszych   Księży   Asystentów i świeckich, którzy z zaangażowaniem realizują swoją misję apostolską w Akcji Katolickiej. W szczególności dziękujemy Janowi Wilkowi i Władysławowi Wyce za uaktualnianie strony internetowej, Janowi szczególne podziękowania za artykuły na stronę i do Carolusa. Podziękowanie składamy Adamowi    Stawiarskiemu  za  fotograficzne  dokumentowanie    wydarzeń związanych z działalnością naszej Akcji Katolickiej.

Władze DIAK w okresie sprawozdawczym w 2016 r./ od 09.04.2016/

Zarząd:

 1. Grażyna Kominek      - prezes
 2. Jan Pająk                  - wiceprezes,
 3. Jolanta Kupiec           - wiceprezes,
 4. Zofia Fedor               - sekretarz,
 5. Marian Świder           - skarbnik,
 6. Janina Szubryt           - członek
 7. Stefan Majerczak        - członek
 8. Adam Stawiarski       - członek
 9. Andrzej Szarek          - członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Małgorzata Łyż- przewodnicząca
 2. Stanisław Różański          - członek
 3. Maria            - członek
 4. Zenon          - członek

Członkowie Rady KIAK:

 1. Grażyna Kominek
 2. Stefan Majerczak

Sprawozdane przyjęte   przez   Zarząd DIAK na zebraniu w dniu 15 lutego 2016 r.                 w Krakowie.

                                               Króluj nam Chryste!

                                                                                                         

                                                                                  W imieniu Zarządu DIAK

                                                                                            

                                                                                Grażyna Kominek – prezes Zarządu DIAK