środa, luty 20, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Sprawozdanie finansowe DIAK za 2014 r.

       
       
       
 

Sprawozdanie

   
 

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Krakowie za 2014 r.

 
       
       
       

I

Bilans otwarcia 1.01.2014 r.

 

2 701,77

       

1

Środki finansowe w banku

 

1 944,13

2

Gotówka w kasie

 

757,64

       

II

Przychody:

 

20 211,25

       

1

Składki członkowskie bieżące(700)

 

6 136,00

2

Wpłaty z tytułu pobranych materiałów (701)

 

3 073,14

3

Dochody i dotacje(702)

 

11 002,11

 

w tym:

   
 

_ (XII MPPP i V OFPP)

6 660,00

 
 

_ inne (darowizny na działalność statutową)

4 342,00

 
 

_kapitalizacja odsetek

0,11

 
       

III

Wydatki:

 

19 882,87

       

1

Koszty administracyjne ( materiały biurowe,   energia)(551)

 

450,40

2

Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekomunikacja)(553+554+555)

 

1 969,33

3

Koszty statutowe

 

17 463,14

 

w tym:

   
 

_ wydawnictwa (501)

4 389,64

 
 

_ imprezy(502) w tym (XII MPPP i V OFPP - 6 660 zł )

7 170,00

 
 

_ uroczystości(503+504)

3 576,50

 
 

_ promocje(505)

327,00

 
 

_ wpłaty do KIAK

2 000,00

 
       

IV

Bilans zamknięcia 31.XII.2014 r.

 

3 030,15

       

1

Środki finansowe w banku

 

2 287,16

2

Gotówka w kasie

 

742,99

       
       

Data: 12.02.2015 r.

Sporządził: Jan Pająk