Start

 

 

  

 6

 

 

 

14 kwietnia 2019 r. C.

 

Niedziela Palmowa

 

Wielkiego Postu

 

 

.

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka.

 

Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie duchem siły, lecz siłą Ducha. Stoimy w tłumie, który zwraca się do Jezusa od słów: "Hosanna", po słowa: "Na krzyż Nim!".

 

Prośmy dziś o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszej nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam zmartwychwstały Pan.

 


 

4

 
 
 
 Aktualności  >>>  czytaj
 
 Liturgia Mszy św.  >>>  czytaj
 
 
 
 
 

 8

 
 

 

 
  Komentarz do Ewangelii