sobota, styczeń 19, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Ważny komunikat na II Kongres AK.

WAŻNY KOMUNIKAT

Związany z II-im Ogólnopolskim Kongresem Akcji Katolickiej w Krakowie

w dniach 17 – 20 września 2015 r.

            Rozwój Akcji Katolickiej obecnie jest w dużym stopniu utrudniany przez ataki zewnętrzne i medialne propagujące natarczywie kulturę, a właściwie antykulturę zachodnią, globalną. Akcja Katolicka nie dysponuje   adekwatnymi środkami, zwłaszcza finansowymi i dlatego nie stanowi, jak na razie, odpowiedniej przeciwwagi… Całą nadzieję pokłada w Bogu… liczy na Jego pomoc realizując co się da: formuje swoich członków, organizuje spotkania mniejsze i większe, rozwija ruch pielgrzymkowy, konkursy, wystawy, przeglądy pieśni patriotycznych, przygotowuje II  Kongres  Akcji  Katolickiej w Krakowie w 17 – 20 września 2015 r. Dba o utrzymywanie struktur i liczy na większe przebudzenie tak duchowe, jak i społeczno – gospodarcze, kulturalne zdobywanie współczesnych areopagów.

I Kongres robił wrażenie początku rozwoju Akcji Katolickiej w Polsce, a paradoksalnie wydaje się, że był na szczycie jej rozwoju pod pewnymi względami; liczebność członków spadła z ok. 35 tys. do ok. 22 tys. obecnie… Wiele POAK wypaliło się i zaniechało bądź ograniczyło swoją działalność. Dla przeciwwagi trzeba zauważyć wiele rozwijających się dobrych inicjatyw tak w działalności wewnątrz krajowej, jak również w rozwijających się kontaktach i współpracach zagranicznych. Włączyła się do współpracy z międzynarodową organizacją Akcji Katolickiej FIAC. Jednak w porównaniu z liczebnością i efektami działalności przedwojennej, Akcja Katolicka wciąż nie stała się masową organizacją świeckich katolików w Kościele. Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele. W Kościele dzisiejszym istnieje i rozwija się wiele grup i ruchów działających w warunkach bardziej swobodnych, mniej formalnych niż Akcja Katolicka – nie trzeba płacić składek i ściśle przestrzegać zobowiązań statutowych. Spustoszenie w umysłach ludzi uczynił okres komunistyczny, a dziś też obserwujemy skutki oddziaływania środków przekazu informacji będących w rękach  mniejszości  ale    dysponujących  dużymi  środkami   finansowymi i powiązanymi w różny sposób z panującymi władzami w kraju, w Europie i świecie, mającymi mentalność odbiegającą od zasad Kościoła, a często wrogą Kościołowi i jego nauczaniu. Czas obecny obfituje w bardziej lub mniej brutalną walkę z wierzącymi, w szczególności katolikami. Bardzo niebezpieczne stają się metody walki misternie przemyślane i przemycane przez środki masowego przekazu i często narzucane przez władze lokalne i zagraniczne – nierzadko będące pod wpływem silnie oddziałujących zorganizowanych sił zwalczających wiarę.

            Potraktujmy kolejny II-i Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej jako nowy impuls dla rozwoju tego pożytecznego i bardzo potrzebnego stowarzyszenia w dzisiejszych czasach pomagających rozwojowi Kościoła i obrony przed atakami różnych wrogów i tzw. samozwańczo „postępowych kierunków” rozwoju ludzkości – bez zwracania uwagi na Boga lub wykluczających Jego istnienie.

Jan Wilk